WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Lubimy pisać kreatywnie.

 1. yutte 02-04-2013 14:03

  Chciałabym serdecznie zaprosić do nowo powstałej grupy dla osób lubujących się w pisaniu kreatywnym. Dzięki niej łatwiej będzie znaleźć osobę, z którą można zacząć ciekawy, interesujący wątek. Proszę o w miarę możliwości rozpowszechnianie tego linku w celu zachęcenia do zapisania się jak największej ilości osób. Im będzie nas więcej, tym lepiej. Zapraszam cieplutko http://poszkole.pl/grupy/5971441/n/Lubimy_pisac_kr eatywnie

 2. dynamical 10-09-2015 8:34

  Bardzo fana inicjatywa. Naprawdę spoko. A kto może wciąć udział? Są jakieś ograniczenia wiekowe? Na czym to dokładnie polega? Czekam na info.

  __________________
  Dobry okulista Gliwice: http://optyk-gliwice.pl

 3. Arowana14 07-03-2016 10:42

  Tutaj też możecie popisać z kimś kreatywnie http://snapczat.pl/ Dużo fajnych osób wchodzi ;)

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy