WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gramy w skojarzeniaa ! :3

 1. usunięty 28-05-2013 11:04

  Wiecie o co chodzi ? Jak osoba napiszę jakieś słowo to wy dopisujecie skojarzenie :3 To ja zaczynam :d
  DZIEWCZYNA :3

 2. Giemzik ;3 28-05-2013 14:17

  okres. xd

 3. Czaarnulllkaa 07-09-2013 23:24

  Miesiączka xd

 4. usunięty 08-09-2013 0:57

  Kreeeew

 5. Inez Grace Malfoy 08-09-2013 16:54

  zastrzyki

 6. usunięty 12-09-2013 22:01

  Seks z doktorem ( hahaha )

 7. صفر جدي | nk: https://nk.pl/#profil/52543874/ 14-09-2013 23:17

  Dzieci z wpadki .lol

 8. abstracion. 19-01-2014 16:19

  Kinder-niespodzianka :D

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy