WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wbijaj Ask

 1. Miki 08-07-2013 12:01

  Siemka mam sprawę :P Chce dobić do 10000 lajków..
  Za każdego lajka daje 2 lajki czyli jak dacie 100 to daje 200 :) A jeśli dacie więcej to dam prezent :)

  http://ask.fm/PanTwoj

 2. .Kills. 08-07-2013 15:06

  ok http://ask.fm/Flashback18

 3. Bad Blood. 19-10-2013 13:57

  http://ask.fm/jesuschrystek
  Bawię się w 5/5 pytań, like itp. ;D Robię karteczki, lajkuję itp ;p

 4. Suzume 28-03-2014 20:59

  http://ask.fm/Aoi_Tori zapraszam :)

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy