WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

prośba do Was

 1. haitanka 24-10-2013 21:06

  Witajcie:)
  jestem tu nowa i mam prośbę. Potrzebuję informacji na temat tego co sądzicie o młodych nauczycielkach, które właśnie rozpoczęły pracę. Jakie macie związane z nimi wspomnienia - jak się zachowywały, jak się ubierały, były wymagające czy wręcz przeciwnie. Wszystko co tylko przyjdzie Wam do głowy.

  Założyłam ten temat w kilku innych grupach dlatego proszę nie traktujcie go jak Spamu. Po prostu bardzo zależy mi na Waszych opiniach na ten temat.
  Jeśli ktoś będzie zainteresowany podzielę się uzyskanymi wynikami.

  Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Marta

Forum grupy "` . Naj Aktywniejsi . `" (8235)

Ty w grupie "` . Naj Aktywniejsi . `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy