WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

`` Music It My Live``

tematautorostatni post
``X czy Y ....??? Usunięty 15-07-2011 11:57
siema Usunięty 18-01-2011 19:01
...Zespoły x).... Usunięty 13-11-2009 20:22
Alfabet x) Usunięty 09-09-2009 22:56
.....LIczonkoOoO...xd... Usunięty 18-08-2009 23:29
Kto sławniejszy xd?? Usunięty 05-08-2009 11:35
^^ Bitwy xd Usunięty 29-07-2009 19:29
Miley Cyrus Usunięty 29-07-2009 16:27
doda !! Usunięty 29-07-2009 16:25
jonas brothers xd Usunięty 22-07-2009 22:10
Michael jackson [*] Usunięty 22-07-2009 20:08
.-Taniec Hip Hop.- Maxi King 06-07-2009 15:46
kto lepszy xd Usunięty 06-07-2009 11:31
co sadzicie xd Usunięty 06-07-2009 11:29
Sciaganie myzy xd ... Usunięty 02-07-2009 22:32
...GrupkaAa... Usunięty 02-07-2009 14:08
Proszę zapisz się !!! Usunięty 02-07-2009 14:05
http://poszkole.pl/grupy/ 1383166/n/Love_anime__ Usunięty 02-07-2009 13:59
....Skojarzenia ..x) Usunięty 02-07-2009 13:21
Co sadzisz ....??? Usunięty 02-07-2009 13:18
paramore xd Usunięty 02-07-2009 11:50
kopiary!!!! Usunięty 02-07-2009 11:46
....Muza.... !!.... Usunięty 02-07-2009 11:39
^^ Wasza Muza ^^ Usunięty 02-07-2009 8:52
...Imprezy xd Usunięty 01-07-2009 10:53

Ty w grupie "`` Music It My Live``"

Info o grupie

Założycielka grupy

:).