WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

bajki na jetix

 1. Selenka :* 01-07-2009 15:35

  na jetix jest np nie ma to jak hotel. Podajcie inne bajki.

 2. Nocna Panna 02-07-2009 10:52

  amerykański smok jake long, magi-nation, pokemony, odlotowe agentki....

 3. Nocna Panna 02-07-2009 10:52

  a tak propo większośc tych jak ich nazywasz "bajek" to kreskówki, albo seriale animowane ^^

 4. Selenka :* 03-07-2009 10:00

  no tak ale chodzi mi o to samo

 5. Selenka :* 09-08-2009 12:41

  fineasz i ferb spiderman

 6. usunięty 20-08-2009 9:11

  h2o wystarczy kropla
  dzieciak kontra kot

Ty w grupie "Jetix"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy