WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

~. Oceniamy avatar.

 1. usunięty 30-08-2009 22:01

  tak jak w temacie w skali od 0/20 :)

 2. Panna MaD.ony a Co ty Sobie myślałeś ?!. 31-08-2009 10:27

  20;***

 3. usunięty 31-08-2009 10:45

  15/20 ^^

 4. usunięty 31-08-2009 13:57

  11/20 ;dd

 5. usunięty 31-08-2009 13:59

  20 ;]

 6. usunięty 31-08-2009 14:29

  19 / 20 . xD

 7. usunięty 31-08-2009 15:04

  16/20 xD

 8. usunięty 31-08-2009 15:35

  18/20

 9. usunięty 31-08-2009 15:39

  19/2O ^^

 10. usunięty 31-08-2009 15:41

  17/20 ;]

 11. usunięty 31-08-2009 15:51

  20/20 ;p

 12. usunięty 31-08-2009 15:52

  20/20

 13. Karmelowax33 31-08-2009 15:52

  18/20

 14. usunięty 31-08-2009 16:06

  16/20

 15. Panna MaD.ony a Co ty Sobie myślałeś ?!. 31-08-2009 16:08

  wogóle to jaki avatar oceniamy?

 16. `.Pauline Cullen ღ 31-08-2009 18:11

  Oceniacie avantar osoby powyżej _

 17. `.Pauline Cullen ღ 31-08-2009 18:13

  ;P a..jeszcze ocenka xd Yyy..16/20 podro ;*

 18. usunięty 31-08-2009 20:35

  17/20

 19. usunięty 31-08-2009 20:47

  15/20

 20. usunięty 31-08-2009 20:54

  17/20

Forum grupy "` Oryginalnii. ; 3" (22528)

Ty w grupie "` Oryginalnii. ; 3"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy