WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Metin2 Oddam Konta 70+lvl za darmo

 1. OddajeKontaZaFreeMetin2PL 15-08-2010 17:08

  Chce oddac 6 kont kazda na innym koncie za free w grze metin2 sa ta wojownicy z super eq super skillami i super levelem meczylem zeby wbic te lvl ale wkoncu przestalem grac wbijadz do mnie na stronke przeczytac i napisac na gg 25585527 jaka chcecie postke aha i daje je z emailem i ZA nic

 2. loczek12 06-02-2015 15:00

  siema oddales jusz wszystkie konta :)???

 3. ChceKONTO70lv 27-06-2017 14:07

  Chce oddac 6 kont kazda na innym koncie za free w grze metin2 sa ta wojownicy z super eq super skillami i super levelem meczylem zeby wbic te lvl ale wkoncu przestalem grac wbijadz do mnie na stronke przeczytac i napisac na gg 25585527 jaka chcecie postke aha i daje je z emailem i ZA nicChce oddac 6 kont kazda na innym koncie za free w grze metin2 sa ta wojownicy z super eq super skillami i super levelem meczylem zeby wbic te lvl ale wkoncu przestalem grac wbijadz do mnie na stronke przeczytac i napisac na gg 25585527 jaka chcecie postke aha i daje je z emailem i ZA nic

 4. ChceKONTO70lv 27-06-2017 14:08

  daj mi konto pls

Forum grupy "` Oryginalnii. ; 3" (22528)

Ty w grupie "` Oryginalnii. ; 3"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy