WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ważne!

 1. Bartek 22-01-2015 23:25

  Ej weźcie zróbcię coś z tym "Poszkole", bo tu nic ciekawego się nie dzieję, żadnych nowych ludzi nie ma i wgl...nuda w uj.

 2. stay_high 23-02-2015 0:25

  Dokładnie, od dawna nic się nowego nie dzieje tutaj, szkoda ponieważ 2-3 lata temu było tutaj w uj osób..

 3. wiolka84 02-01-2016 12:25

  Ej weźcie zróbcię coś z tym "Poszkole", bo tu nic ciekawego się nie dzieję, żadnych nowych ludzi nie ma i wgl...nuda w uj.

 4. Meow ♥ 05-01-2016 16:10

  ;_; smuteczek

Forum grupy "` Oryginalnii. ; 3" (22528)

Ty w grupie "` Oryginalnii. ; 3"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy