WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Co pod choinkę?

 1. dynamical 25-11-2015 14:18

  Co życzycie sobie pod choinkę? Bo ja jak zawsze nie wiem. Ostatnio widziałem fajne drony http://e-candy.pl/24172-multikoptery-drony jak myślicie, będzie fan z tego? Bo lubie robic zdjęcia i myślę sobie, że to mołoby być fajne tak latać i pstrykać. Sam nie wiem... Czego wy sobie życzycie?

 2. usunięty 25-11-2015 14:59

  Skarpety

 3. Tove 09-12-2015 16:27

  Ja pod choinkę dostaje coś mało oryginalnego, albowiem jest to telefon.
  Mój samsung jest już tak popękany i laguje przy najmniejszej liczbie otwartych kart na nim.
  Czyli przy zeru kartach.
  Fajny koncept z dronem. Można podglądać sąsiadów i ogólnie fajna sprawa.
  Tylko się pewnie szybko znudzi. Bo nie zawsze można wyjść z domu i polatać.
  Te drony z e-candy drogie są. Może lepiej na początek kupić takiego za 200 zł z Auchan? Wtedy jak stwierdzisz, że to nie twoja bajka nie będziesz miała wyrzutów wyrzucenia 5 tys. w błoto.

Forum grupy "` Oryginalnii. ; 3" (22528)

Ty w grupie "` Oryginalnii. ; 3"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy