WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ty w grupie "Sprzeciw !"

Info o grupie

Ludzie słuchajcie mam dość osób i gwiazdek Disney'a na PS chociaż ich lubię to nie lubię tych co zakładają sobie bezmyślne profile ! Lubisz SEX ?! To nie dla dzieci ! Ile wy macie lat !? Są osoby które mają 10 lat i to robią ! To nie dla was jeśli czytają to założyciele PS to proszę zróbcie z tym coś ! Mi się podoba związek i flirty ale SEX ?! Proszę was opiszcie mi na priw albo na e-mail mojej siostry na której założyłem sobie profil ! Ale lepiej na priw... wysyłam to do Mariana ! Proszę piszcie !
 

Założyciel grupy