WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

.:::UwIeLbIeNi:::.

tematautorostatni post
Przeczytajcie dla śmiechu Petz 11-03-2010 18:55
straszna historia Usunięty 31-08-2009 14:33
Alfabet xD AśkQ!LOTERIA! 19-08-2009 19:24
Liczonko... AśkQ!LOTERIA! 17-08-2009 19:00
słówka... Usunięty 10-08-2009 11:55
Niszczymy marzenia AśkQ!LOTERIA! 08-08-2009 16:23
**Bombowo** AśkQ!LOTERIA! 08-08-2009 16:19
Napiszcie imie z zamkniętymi oczami. AśkQ!LOTERIA! 08-08-2009 16:17
...czy...? AśkQ!LOTERIA! 08-08-2009 16:16
Śmieszne dowcipy... AśkQ!LOTERIA! 08-08-2009 16:13
Skojarzenia :)) Usunięty 08-08-2009 16:04
Buffony AśkQ!LOTERIA! 03-08-2009 18:59
Konkursy ;)) AśkQ!LOTERIA! 02-08-2009 0:04

Ty w grupie ".:::UwIeLbIeNi:::."

Info o grupie

Aby zapisac się do naszej grupki musisz byc:

1.Koffany

2.Miły

3.Byc aktywnym grupowiczem

Dla aktywnych są nagrody

ps.Co miesiąc losujemy grupowicza miesiąca wylosowany dostaje dyploom (losuje pomiędzy aktywnymi grupowiczami)

Grupowiczem sierpnia zostaje Petz(konkurs zakończony)

Założycielka grupy