WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

`__I like rmf .! __`

tematautorostatni post
Skojazenia .__Alfenii__. 17-05-2014 13:16
Marzenia zniszczyć czy nie ?, Usunięty 15-05-2014 22:52
Ostatnia literA xDDD .__Alfenii__. 14-05-2014 22:41
Z czy Y ? Usunięty 14-08-2010 15:12
Zmianaa .! Włazić .! ;D .__Alfenii__. 03-08-2010 21:52
Rymy .! .__Alfenii__. 29-07-2010 22:44
Historyjki xd Usunięty 01-07-2010 15:53
Konkurs .! .__Alfenii__. 01-07-2010 15:52
Radio ^^ Usunięty 27-06-2010 17:04
Liczymy ! .__Alfenii__. 20-04-2010 17:49
`. teścik : DD Usunięty 12-02-2010 18:10
New topic xdd .__Alfenii__. 09-01-2010 21:06
Pogaduszki ... .__Alfenii__. 09-01-2010 20:59
Regulamin .__Alfenii__. 15-12-2009 14:43
Dyplomy .__Alfenii__. 15-12-2009 14:35
Głosowanie ! .__Alfenii__. 01-11-2009 10:22

Ty w grupie "`__I like rmf .! __`"

Info o grupie

I like rmf


Grupa ogólnie została stworzona dla słuchaczy radia .

Nie ważne czy lubisz Eske czy

Rmf...ważne że jesteś słuchaczem

jakiejś stacji radiowej .!

Zapisywać mogą sie wszyscy ...

 

 

-Za udzielanie sie i reklamowanie

naszej grupy będą dyplomy ! -

 

 

Życze miłej zabawy.! tralalala....

Założycielka grupy