WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Fotka.pl (masz konoto?zapisz sie :P )

tematautorostatni post
Wasze ulubione filmy:P osiem1989 25-08-2009 11:11
jaki masz login na fotka.pl?? osiem1989 25-08-2009 11:09
x czy y osiem1989 24-08-2009 19:45
co wolicie??Fotka.pl czy NK osiem1989 23-08-2009 21:03
wasze zainteresowania osiem1989 23-08-2009 20:32
zapraszajcie znajomych osiem1989 23-08-2009 18:24

Ty w grupie "Fotka.pl (masz konoto?zapisz sie :P )"

Info o grupie

Jest to grupa dla wszystkich osób które posiadają konta na portalu                        Fotka.pl

 zapraszajcie znajomych..zrobmy tutaj zgrana ekipe fajnych ludzi z Poszkole :D:D

 

Założyciel grupy

Członkowie grupy "Fotka.pl (masz konoto?zapisz sie :P )"


wszyscy z grupy (6)