WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

`.Lovvam żele.

tematautorostatni post
, skojarzenia . ; # Gremlinka . xD 16-09-2011 20:08
Fajny test. Zobaczcie sami. : Usunięty 06-04-2011 16:08
Wymyślamy hisotoryjke. . Tolka . [szukam (...) 06-04-2011 13:11
śmieszna historia `.Quastic S. (...) 22-03-2011 15:41
UluBIOnE żeLUniEE :** Lidzia :* [ (...) 12-01-2011 16:29
Historia o Kunegundzie Usunięty 27-06-2010 12:14
Skojarzenia.! xxD O.o ' Usunięty 07-05-2010 7:08
skojarzeniaaa... Usunięty 25-04-2010 17:51
Jakkie żElE??!! Żelka^_^ 04-04-2010 18:50
........ __##CrAzY___ (...) 30-01-2010 21:44
CHata Usunięty 30-01-2010 11:57

Ty w grupie " `.Lovvam żele."

Info o grupie

Lubisz żele . ?

Ja koffam <33

Zapisz się do tej grupy jeżeli tesz lubisz kapisz.??

ŻELE GÓRĄ , ONE SĄ NAJ NAJ LEPSZE .! xDe

 

Założycielka grupy