WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Domek Crazy Smiley[!]

tematautorostatni post
Ogród Usunięty 28-09-2009 12:26
Pokój gościnny Usunięty 28-09-2009 12:25
Przedpokój Usunięty 28-09-2009 12:22
Garderoba Usunięty 28-09-2009 12:21
Salon Usunięty 28-09-2009 12:20
Łazienka Usunięty 27-09-2009 15:14
Sypialnia Usunięty 27-09-2009 11:44
Kuchnia Usunięty 27-09-2009 11:38
Domek;) Usunięty 27-09-2009 11:36

Ty w grupie "Domek Crazy Smiley[!]"

Info o grupie

Witajcie w moim domku[!] Życze miłej zabawy;]

Założyciel grupy