WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Dom SSSSSSssssstrachow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tematautorostatni post
Straszne opowiadania z życia wzięte! Usunięty 06-08-2011 0:27
Czego się boicie......?????? Usunięty 17-06-2011 16:07
Wymyślamy straszne opowiadanie Usunięty 08-06-2010 15:57
jesteście odważni?? Usunięty 01-05-2010 12:55
Wierzycie w duchy??? Usunięty 12-04-2010 19:56
AaaAaaAaa...! Usunięty 12-04-2010 19:53
jakie senne koszmary miewacie??? Usunięty 19-01-2010 16:52
Galeria strasznych zdjęć Usunięty 09-11-2009 11:25
xdddd Usunięty 01-11-2009 19:07

Ty w grupie "Dom SSSSSSssssstrachow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Info o grupie

Witajcie w domu strachów! Bawcie się dobrze! Nawiedzony dom, czeka!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://th.interia.pl/30,b762c06313763374/duchy.jpghttp://bi.gazeta.pl/im/8/4604/z4604568X.jpg

Założyciel grupy