WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

@__Team Orginal's__@

tematautorostatni post
Piszcie co chcecie... Usunięty 28-06-2011 14:46
Ostatni post wygrywa!! . Satoshi . 16-02-2011 17:31
Ocenimy nicki . Satoshi . 11-11-2010 16:22
Ostatnia litera . Satoshi . (...) 28-05-2010 14:32
Książka . Satoshi . 16-03-2010 16:14
Monety !! Usunięty 16-03-2010 16:11
Oceniamy avatary..... Usunięty 16-03-2010 16:02
Imionka . Satoshi . 16-03-2010 15:58
Ekstra graa ! :D ` .. Dolce gusto + (...) 30-01-2010 20:06
Skojazenia . Satoshi . 29-01-2010 13:28
Oceniamy Strony . Satoshi . 11-01-2010 21:47
Do ilu doliczymy? . Satoshi . 05-01-2010 16:45
Ulubiony przedmiot? . Satoshi . (...) 20-12-2009 11:28
i'm orginals Usunięty 13-12-2009 20:21
liczenie do 1000 funky polak 27-11-2009 17:16
Orginalni . Satoshi . 19-11-2009 22:35
X czy Y? . Satoshi . 15-11-2009 20:41
konkursy Satoshi x33 12-11-2009 20:20

Ty w grupie "@__Team Orginal's__@"

Info o grupie

http://user6.poszkole.pl/site_images/2009/2510/4fc_1256505283.gif

http://user6.poszkole.pl/site_images/2009/2510/4fc_1256505283.gif

 

 Oryginal Group ®
║▌█║▌█║▌║▌█║▌█║▌

 

Proszę o nie zapisywanię się do kandydowania o grupę dziękuję grupa ma być dla Betweena.


Założycielka grupy