WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Bieber - fani z Poszkole.pl

tematautorostatni post
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
rgeehhttt Mistrz Yoda 28-08-2011 19:05
!!!!!fanki i fanowie ! Usunięty 28-08-2011 17:45
Do Forbidden Justin Till Lindemann (...) 28-08-2011 10:15
Filmik " Never Say Never " . - Gotowy :D . Usunięty 27-08-2011 21:22
Dla tych którzy lubią czytać opowiadania ;) TruskawkowA. 27-08-2011 21:09
Opawiadamy o Jb Justin Drew Bieber 26-08-2011 18:38
Ile masz plakatów JB? Dems. 26-08-2011 18:32
Robienie strony-Pomoc Usunięty 26-08-2011 18:31
Pierd.olimy was SS Sturmpionier (...) 24-08-2011 12:32
Hint dla fanek Keiichi (...) 24-08-2011 6:21
Pomoc-Skierowane do fanów Justina Usunięty 23-08-2011 16:13
a to na zachętę Mistrz Yoda 23-08-2011 15:41
DO FORBIDDEN JUSTIN Till Lindemann (...) 23-08-2011 15:03
coś dla was fani Mistrz Yoda 23-08-2011 11:59
Do Gofra SS Sturmpionier (...) 23-08-2011 11:55
Justin się sprzedał !!! Mistrz Yoda 23-08-2011 11:54
wierszyk o Patryku Till Lindemann (...) 23-08-2011 11:39
Idioci. Usunięty 23-08-2011 10:29
jeszcze coś Mistrz Yoda 23-08-2011 8:35
jeszcze coś Mistrz Yoda 23-08-2011 8:35
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:33
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:33
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32
a to drugi prezent Mistrz Yoda 23-08-2011 8:32

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Info o grupie

Jest to oficjalna grupa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zadeklarowanych fanów gwiazdy. Nikt inny nie ma prawa być jej członkiem.

Założyciel grupy