WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Bieber - fani z Poszkole.pl

tematautorostatni post
WAŻNE.!!! Bioxy♥™ (...) 16-01-2012 6:56
WAŻNE.!!! Bioxy♥™ (...) 16-01-2012 6:56
WAŻNE.!!! Bioxy♥™ (...) 16-01-2012 6:55
Prezent gwiazdkowy |King of INDUSTRIAL (...) 04-01-2012 12:58
Kto to oglądnie ? :D ... 20-12-2011 16:23
Belieberki !! Ja już nie wytrzymuje ! xdd co my możemy zrobić aby J.B dał koncert w PL?? ♥ ♥ (...) 18-12-2011 17:12
Justin Bieber na kamerce !!!! justinka69 17-12-2011 21:07
zapraszam na stronę !!! ciekawe zdjęcia justina biebera mam !!!! Usunięty 16-12-2011 22:14
Justin x_xkidrauhlx_x 09-12-2011 21:42
. . Usunięty 09-12-2011 21:42
Pokazuję prawdziwą twarz justina !!!!!!!! zapraszam na stronę fani i fanki !!!!!! Usunięty 03-12-2011 15:16
Zabawa Usunięty 01-12-2011 15:56
Gala EMA .! Usunięty 12-11-2011 23:00
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 08-11-2011 19:07
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 08-11-2011 19:06
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
ważna sprawa ;** klikać 70 kliknieć to poprawa warunków bytu jednego zwierzaka !!!! Usunięty 06-11-2011 18:36
pomagać biednym zwierzętą !!!!! ze schroniska :** klikać !!!! Usunięty 06-11-2011 18:32
pomagać biednym zwierzętą !!!!! ze schroniska :** klikać !!!! Usunięty 06-11-2011 18:32
pomagać biednym zwierzętą !!!!! ze schroniska :** klikać !!!! Usunięty 06-11-2011 18:32
pomagać biednym zwierzętą !!!!! ze schroniska :** klikać !!!! Usunięty 06-11-2011 18:32
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** :D Usunięty 06-11-2011 18:28
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** :D Usunięty 06-11-2011 18:28
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** :D Usunięty 06-11-2011 18:28
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** :D Usunięty 06-11-2011 18:28
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** :D Usunięty 06-11-2011 18:28
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** :D Usunięty 06-11-2011 18:28
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** Usunięty 06-11-2011 18:23
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** Usunięty 06-11-2011 18:22
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** Usunięty 06-11-2011 18:22
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** Usunięty 06-11-2011 18:22
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** Usunięty 06-11-2011 18:22
wbijać klikać pomagać!!!!!!!!!!!!!!!!: *** Usunięty 06-11-2011 18:22
wchodzić klikać pomagać ;**** Usunięty 06-11-2011 18:19
wchodzić klikać pomagać ;**** Usunięty 06-11-2011 18:19
wchodzić klikać pomagać ;**** Usunięty 06-11-2011 18:19
wchodzić klikać pomagać ;**** Usunięty 06-11-2011 18:19
wchodzić klikać pomagać ;**** Usunięty 06-11-2011 18:19
wchodzić klikać pomagać ;**** Usunięty 06-11-2011 18:19
wchodzić klikać pomagać ;**** Usunięty 06-11-2011 18:19
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:17

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Info o grupie

Jest to oficjalna grupa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zadeklarowanych fanów gwiazdy. Nikt inny nie ma prawa być jej członkiem.

Założyciel grupy