WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Bieber - fani z Poszkole.pl

tematautorostatni post
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:16
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:14
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:14
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:14
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:14
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:14
zamiast pisać głupie tematy zacznijcie pomagać biednym zwierzętą ze schroniska !!!!!!! Usunięty 06-11-2011 18:14
Czy naprawde jesteś super fanką? zaguboina przez (...) 06-11-2011 15:50
jutro już gala MTV EMA 2011!! ;D będziecie oglądać?? ♥ ♥ (...) 05-11-2011 15:17
Drogie dzieci Disneya Keiichi (...) 05-11-2011 15:16
sdfghj Usunięty 04-11-2011 15:50
Lubicie czytać ? Usunięty 30-10-2011 19:41
Filmik :) |King of INDUSTRIAL (...) 30-10-2011 18:15
Mistletoe ZAWIECHA (lady (...) 25-10-2011 19:33
No co jest ? Till Lindemann 24-10-2011 20:26
rgeehhttt |King of INDUSTRIAL (...) 04-10-2011 14:20
rgeehhttt |King of INDUSTRIAL (...) 04-10-2011 14:20
rgeehhttt |King of INDUSTRIAL (...) 04-10-2011 14:20
rgeehhttt |King of INDUSTRIAL (...) 04-10-2011 14:20
rgeehhttt |King of INDUSTRIAL (...) 04-10-2011 14:20
rgeehhttt |King of INDUSTRIAL (...) 04-10-2011 14:20
rgeehhttt |King of INDUSTRIAL (...) 04-10-2011 14:20
rgeehhttt |King of INDUSTRIAL (...) 04-10-2011 14:20
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30
h***** wam w oczy !!!!!!!!!!!!! Usunięty 28-09-2011 18:30

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Info o grupie

Jest to oficjalna grupa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zadeklarowanych fanów gwiazdy. Nikt inny nie ma prawa być jej członkiem.

Założyciel grupy