WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Bieber - fani z Poszkole.pl

tematautorostatni post
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
... Usunięty 20-09-2011 20:16
KONIEC WOJNY! ❥.тα.ѕαм (...) 19-09-2011 19:35
Justin w Polsce ♥ ♥ (...) 19-09-2011 17:01
koniec pokoju !!!! wojna z wami rozpoczęta !!!!!!!!!!! Usunięty 19-09-2011 16:57
koniec pokoju !!!! wojna z wami rozpoczęta !!!!!!!!!!! Usunięty 18-09-2011 17:35
koniec pokoju !!!! wojna z wami rozpoczęta !!!!!!!!!!! Usunięty 18-09-2011 17:35
koniec pokoju !!!! wojna z wami rozpoczęta !!!!!!!!!!! Usunięty 18-09-2011 17:35
koniec pokoju !!!! wojna z wami rozpoczęta !!!!!!!!!!! Usunięty 18-09-2011 17:35
koniec pokoju !!!! wojna z wami rozpoczęta !!!!!!!!!!! Usunięty 18-09-2011 17:35
ofiara dziurawego kondona - justin bieber !!!!!!!!!!!! Usunięty 18-09-2011 17:33
ofiara dziurawego kondona - justin bieber !!!!!!!!!!!! Usunięty 18-09-2011 17:33
(*)justina biebera Borsuk POŻARŁ !!(*) Usunięty 18-09-2011 17:22
(*)justina biebera Borsuk POŻARŁ !!(*) Usunięty 18-09-2011 17:22
(*)justina biebera Borsuk POŻARŁ !!(*) Usunięty 18-09-2011 17:22
(*)justina biebera Borsuk POŻARŁ !!(*) Usunięty 18-09-2011 17:22
(*)justina biebera Borsuk POŻARŁ !!(*) Usunięty 18-09-2011 17:22
(*)justina biebera Borsuk POŻARŁ !!(*) Usunięty 18-09-2011 17:22
_________________________ ____________________ Usunięty 18-09-2011 17:19
_________________________ ____________________ Usunięty 18-09-2011 17:19
_________________________ ____________________ Usunięty 18-09-2011 17:19
_________________________ ____________________ Usunięty 18-09-2011 17:19
_________________________ ____________________ Usunięty 18-09-2011 17:19
_________________________ ____________________ Usunięty 18-09-2011 17:19
ZJE.BIE.MY WAS CIOTKI. Gucio. ♥ 18-09-2011 1:05
Fani Biebera łączmy się ! Ważne ! Usunięty 17-09-2011 12:23
Justin Bieber a klasyki muzyki jenna7 15-09-2011 14:56
co w nim jest? Dariusz 15-09-2011 0:03
haha! Usunięty 14-09-2011 21:09
haha! Usunięty 14-09-2011 20:16
Do fanów Usunięty 10-09-2011 15:52
Axl Rose to geniusz muzyczny, a Bieber to debil i beztalencie. Usunięty 07-09-2011 15:48
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 06-09-2011 18:09
Kupa Usunięty 05-09-2011 17:26
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:43
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:43

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Info o grupie

Jest to oficjalna grupa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zadeklarowanych fanów gwiazdy. Nikt inny nie ma prawa być jej członkiem.

Założyciel grupy