WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Bieber - fani z Poszkole.pl

tematautorostatni post
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:42
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:42
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:42
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:41
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:41
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:41
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:41
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:41
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:41
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:40
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:40
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:40
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:39
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:39
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:38
Kupa Usunięty 01-09-2011 11:38
Do fanów Usunięty 31-08-2011 15:27
Axl Rose to geniusz muzyczny, a Bieber to debil i beztalencie. Usunięty 29-08-2011 18:17
Axl Rose to geniusz muzyczny, a Bieber to debil i beztalencie. Usunięty 29-08-2011 18:17
Axl Rose to geniusz muzyczny, a Bieber to debil i beztalencie. Usunięty 29-08-2011 18:17
Axl Rose to geniusz muzyczny, a Bieber to debil i beztalencie. Usunięty 29-08-2011 18:16
Axl Rose to geniusz muzyczny, a Bieber to debil i beztalencie. Usunięty 29-08-2011 18:16
Axl Rose to geniusz muzyczny, a Bieber to debil i beztalencie. Usunięty 29-08-2011 18:16
Mendy, mendy, mendy, mendy. Mistrz Yoda 29-08-2011 18:11
Do fanów Usunięty 29-08-2011 15:50
Do fanów Usunięty 29-08-2011 15:47
Do fanów SeXelite|.ZAWIESZONE (...) 29-08-2011 8:04
Nie wierze?! blejdziu 28-08-2011 21:44
Ludzie . . . dajcie wreszcie spokój -.- . Usunięty 28-08-2011 20:22
. Usunięty 28-08-2011 20:07
. Usunięty 28-08-2011 20:07
. Usunięty 28-08-2011 20:07
. Usunięty 28-08-2011 20:06
. Usunięty 28-08-2011 20:06
. Usunięty 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06
Do tych co lubia Biebera !!! Mistrz Yoda 28-08-2011 20:06

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Info o grupie

Jest to oficjalna grupa przeznaczona tylko i wyłącznie dla zadeklarowanych fanów gwiazdy. Nikt inny nie ma prawa być jej członkiem.

Założyciel grupy