WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Bieber w towarzystwie kumpli

 1. usunięty 21-12-2011 12:30

  http://www.youtube.com/watch?v=oFoVsVYL2no

  Ten pośrodku to bieber.

 2. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 21-12-2011 16:14

  http://www.youtube.com/watch?v=YQWYRQ5-j1E&fea ture=related

  http://www.youtube.com/watch?v=agjkpPhYQHc&fea ture=related

  Na tych filmikach znajduje się prawidłowy sposób traktowania fanów Biebera.

 3. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 21-12-2011 16:24

  http://www.youtube.com/watch?v=OUGygAIt9rE&fea ture=related

  Jak również tu.

 4. Żuczek w trampkach! 22-12-2011 15:44

  ^^

 5. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 22-12-2011 20:46

  Podoba się ?

 6. Żuczek w trampkach! 23-12-2011 15:36

  pozwolisz, że się nie wypowiem?

 7. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 23-12-2011 17:48

  Pozwolę. I tak wiem, że się podoba. ^^

 8. usunięty 20-04-2012 22:03

  I tu: http://www.youtube.com/watch?v=F1A0TwCorsk

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy