WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

BIEBER TAŃCZY !!!

 1. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 30-12-2011 15:37

  http://fuldans.se/?v=rcdikmxmcg

 2. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 30-12-2011 19:32

  http://www.youtube.com/watch?v=QCNY1BZkLls&fea ture=mfu_in_order&list=UL wersja ulepszona

 3. usunięty 30-12-2011 21:14

  http://www.youtube.com/watch?v=404qLvKU5u8
  Raczej tu.

 4. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 30-12-2011 21:24

  To pierwsze jest moje. xD

 5. JanPafełtrzeciJ~ebałmałedzieci 13-01-2013 23:37

  ta pee&&dofi&lska kurfa tańcczy na połówce pomarańczy wy kobrozje&by p*******lo(ne

 6. Anitka21 24-03-2013 19:10

  Koncert Justina Biebera W Łodzi Transmisja Live Online Na Żywo Stream możesz obejżeć na stronie:

  http://OgladajOnline.cba.pl

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy