WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

UWAGA!!!

 1. usunięty 13-01-2012 17:24

  http://www.viva-tv.pl/news/weekend-z-najwiekszymi- ciachami/

  Głosujcie na Justina! Nie ma limitu!

 2. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 13-01-2012 18:19

  Bo zaraz puszczę pawia...

 3. usunięty 14-01-2012 23:07

  okeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej głosuję!!!!!

 4. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 15-01-2012 13:10

  Głosujcie na ciotę, niech wygra ciota ! Naprawdę mi was żal...

 5. usunięty 16-01-2012 14:45

  od kiedy Bimber to ''ciacho'' o_O ?

 6. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 16-01-2012 17:49

  Od kiedy cukiernik dodał gówna do ciasta.

 7. usunięty 02-02-2012 16:44

  Gówna krowiego z mentosem.

 8. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 08-02-2012 22:24

  I chyba Coca-Coli dolał... Dlatego Bieber ma taki napęczniały ryj.

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy