WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

WŻNE.!!!

 1. Bioxy♥™ 15-01-2012 21:43

  Jeśli jesteś Belieber to powinieneś zajrzeć na tą stronę.!!! http://officialpolishbeliebers.blogspot.com/p/ofic jalna-lista.html

 2. Bioxy♥™ 15-01-2012 21:43

  sory za błąd w nazwie.! XD

 3. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 16-01-2012 6:57

  Sory za to, że musisz stąd iść. WYJDŹ !

 4. Bioxy♥™ 04-02-2012 21:17

  ja prdl.... ku.rwa wcale nie musisz tu chodzić....

 5. usunięty 07-02-2012 16:44

  Już jestem zapisana na listę.

 6. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 08-02-2012 22:22

  To był błąd. Tworzycie listę debili... Bardzo mądre posunięcie.

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy