WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wypadek Justina !

 1. fuuuuuuuuck 29-01-2012 16:55

  http: // wypadekjustina Justin Bieber miał wypadek ! Zobaczcie sami zdjęcia !:( (usuńcie spacje )

 2. fuuuuuuuuck 29-01-2012 16:57

  http: // tnij. org/ wypadekjustina Justin Bieber miał wypadek :( ! (usuńcie spację)

 3. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 08-02-2012 22:24

  No i dobrze. Należało mu się. Szkoda, że nie zginął... :(

 4. Moniczka12 10-02-2012 23:39

  Oj . Biedaczek :-( . Mam nadzieję , że nic poważnego Mu się nie stało .

 5. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 11-02-2012 12:03

  A ja mam nadzieję, że jednak tak. :)

 6. kburzyk3 18-02-2012 20:26

  Nic Mu Sie Nie Stało (Czytałem)

 7. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 18-02-2012 22:21

  Szkoda...

 8. alunia19 01-03-2012 16:09

  Oby k***** ten wypadek był poważny :D

 9. Keiichi Maebara(antyfan biebera) 07-03-2012 22:10

  K*****...

  Niech przynajmniej oberwie pomiędzy nogi, może wyrosną Bieberowi jajca i będzie normalnie śpiewał.

 10. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 10-03-2012 20:33

  W ten sposób to raczej można je tylko stracić.

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy