WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

jest podobny do Jb

jest podobny ?

10% (3)

90% (28)


 1. , o__O . ! 03-02-2012 17:46

  http://poszkole.pl/raw/gallery.php?user=22793111&g aleria=9957982

 2. Moniczka12 03-02-2012 21:56

 3. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 08-02-2012 22:23

  ON WCALE NIE JEST DO NIEGO PODOBNY !!! WŁAŚNIE URAZIŁAŚ CZŁOWIEKA. CIEKAWE CO BY POWIEDZIAŁ JAKBY TO ZOBACZYŁ...

 4. Moniczka12 10-02-2012 23:51

 5. Moniczka12 10-02-2012 23:52

  Jest podobny :D .

 6. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 11-02-2012 12:02

  Ta, on jest podobny do Biebera tak samo jak g*wno do moczu.

 7. alunia19 01-03-2012 16:12

  NO I TO STRASZNIE, TAK JAK MOJE DZISIEJSZE GÓWNO... O PORANKU .

 8. usunięty 02-03-2012 17:46

  Że co ? ! Z której strony widzisz podobiznę ? ! Ja z żadnej !Biebereek jest ładny, boskii, przystojny, a ten chłopak nie jest !

 9. KlaudiaBieber 04-03-2012 14:44

  hahaha w ogóle nie jesteś podobny do Justina! Proszę cię nie porównuj jego do cb!

 10. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 10-03-2012 19:44

  Byle menel może konkurować z Bieberem jeśli chodzi o wygląd.

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy