WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Uwaga ! #PolishBeliebers

 1. .WhutDaFuq. 20-02-2012 19:50

  zapewne nie każdy jeszcze wie o blogu http://officialpolishbeliebers.blogspot.com

 2. .WhutDaFuq. 20-02-2012 19:52

  jest to oficjalny blog PolishBeliebers . jeżeli chcecie spełnić swoje marzenie o koncercie JB w PL to wbijać tutaj. dowiadujcie się codziennie o nowych akcjach PBeliebers. #DreamsComeTrue

 3. .WhutDaFuq. 20-02-2012 20:00

  + zapisujcie się do oficjalnej listy polish Beliebers

 4. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 20-02-2012 20:31

  FU.CK OFF

 5. nassa 21-02-2012 16:13

  Już jestem!!!!

 6. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 21-02-2012 21:20

  I co ?

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy