WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

dla mojej gwiazdy

 1. Magda11 17-06-2012 14:22

  masz ładny głos kto cię nauczył tak śpiewać

 2. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 17-06-2012 23:05

  Nikt, po prostu mu coś wycięli i stało się.

 3. usunięty 18-06-2012 14:58

  Można się domyśleć, co.

 4. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 18-06-2012 15:13

  Tylko czy to aby dla nich niezbyt duże wyzwanie ?

 5. usunięty 20-06-2012 16:20

  Tylko czy to aby dla nich niezbyt duże wyzwanie ?

  weź się nie udzielaj w tej grupie debilu..

 6. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 20-06-2012 17:35

  Sama pokazujesz jaką jesteś debilką w tym momencie.

 7. usunięty 27-06-2012 12:02

  Sama pokazujesz jaką jesteś debilką w tym momencie.

  ja debilka chyba ty!!
  wiesz co jakby to Bieber zobaczył to już byś miał prokuratora sąd i policję na karku... a potem więzienie!!

 8. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 27-06-2012 13:26

  Legalne jest wyrażanie własnych poglądów na temat osób publicznych. To chyba jedna z bardzo niewielu zalet demokracji. Chociaż nawet w krajach autorytarnych/totalitarnych można wyrażać swoją opinię, oczywiście nie o władzy.

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy