WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

głosowanie

 1. Belieber ♥ 28-08-2012 20:37

  jak ktoś ma twittera, to głosujcie tu na Biebsa: http://www.mtv.com/ontv/vma/2012/most-share-worthy -video/

 2. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 29-08-2012 8:39

  Jak ktoś ma krabin zastrzelcie Biebsa.

 3. Belieber ♥ 29-08-2012 15:25

  Jak ktoś ma krabin zastrzelcie Biebsa. p*****

 4. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 29-08-2012 18:18

  Nie bulwersuj się. Ja póki co jestem spokojny.

 5. KomendantMagig 13-01-2013 23:13

  BIEBSA LOLOLOL TO JEDNAK TZEPA BYC PEDALEM

 6. Kryspin Blaumann 13-01-2013 23:20

  pedalska duma :( JMŻ

 7. kardynalke 13-01-2013 23:28

  MIŁOŚĆ OD DUPY STRONY XDDD

 8. JanPafełtrzeciJ~ebałmałedzieci 13-01-2013 23:29

  jak ktoś ma twittera, to głosujcie tu na Biebsa:
  tfój stary jóż czeka

  JANUSZ MAJ ŻYJE !

 9. SKUR*WIWIJ! 14-01-2013 0:50

  jak ktoś ma twittera, to głosujcie tu na Biebsa: jak ktoś ma twittera, to głosujcie tu na Biebsa:

  H*UJ CI W CYCE BIMBROSKA SPIE*RDOLINO!!!
  JMŻ!!

 10. Magik 14-01-2013 9:52

  Geje je*bane JMŻ

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy