WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Do wszystkich fanek tej Justina Biebera.

 1. Fankibieberanastos 24-10-2012 20:56

  Do jasnej cholery, uspokójcie się. Jesteście jednym z powodów dlaczego Justin Bieber jest tak nielubiany.

  Nie siedzę na poszkole dość długo, ale odpowiem na każde pytanie fanek.

  UWAGA: Na głupie pytanie (a'la "czmu jetesi takjm debjlem" albo "ti tu tilkho iesdesi sazdrozny [w normalnym języku "Ty to tylko jesteś zazdrosny."]") odpowiem głupią odpowiedzią.

 2. lewacka żydówka dziffffko 14-01-2013 13:13

  Janusz Maj Żyje ?

 3. kardynalke 14-01-2013 15:13

  NO RACZEJ XDD

  JMŻ!

 4. JMŻK*****ŁE 14-01-2013 16:50

  JMŻ KUR WEŁE

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy