WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

ŻYDOWSKA GMINA ŚWIATOWA OZNAJMIA

CZY JANUSZ MAJ ŻYJE?

28% (5)

0% (0)

72% (13)


 1. Kryspin Blaumann 13-01-2013 21:05

  JANUSZ MAJ ŻYJE

  GRUBSĄ R.I.P LEWACKIE KUHWY

 2. Magik 14-01-2013 9:55

  No jasne JMŻ

 3. lewacka żydówka dziffffko 14-01-2013 13:00

  janusz maj żyje i ma sie dobrze k*****ła !

 4. ramiel 18-01-2013 7:16

  Elo XDDEE
  WSZCZYKNE SE MARIHUANINE W CZOPKACH XDEE
  JMŻ

 5. RITA PUCHMAN 18-01-2013 18:24

  ELO W NOS MELO Xd

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy