WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

POLICJAAAAAAAAAAAA

jUSTIN TO

7% (1)

0% (0)

0% (0)

93% (14)


 1. KomendantMagig 13-01-2013 23:12

  ZOSTALISCIE ZAATAKOWANI PRZEZ POLICYJNO ARMJE Z KOSMOSU I OKOLIC , ZŁUZCIE SOWJEGO PEDLASKIEGO JUSTINA W OFIERZE A NIC SIE WAM NIE STANIE JMZ 10000000%%%%%%

 2. SKUR*WIWIJ! 13-01-2013 23:23

  TUTAJ ARMIA JMŻ!!!
  NAKU*RWIAMY PEDAUKI!!!
  JMŻ!!

 3. kardynalke 13-01-2013 23:25

  JANUSZ MAJ ŻYJE NIEDOROZWOJE XDDD SZKODA BY WAS NAWET UTYLJIZOWAĆ XD

 4. Magik 14-01-2013 9:58

  TAKI PEDAŁ ŻE ZARAZ SKOCZĘ!

 5. Jonasz Koran Mekka 17-01-2013 23:54

  TAKI PEDAŁ ŻE MÓGŁBYM NIM MASAKROWAĆ LEWAKÓW

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy