WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Super! Właśnie wygrałam bilet na koncert Justina Bibera! BiletyDarmowe.pl

 1. Anitka21 13-02-2013 23:49

  Super! Właśnie wygrałam bilet na koncert Justina Bibera!

  BiletyDarmowe.pl

 2. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 15-02-2013 21:51

  j*****ście.

 3. Madzia 19-02-2013 20:36

  Super! Właśnie wygrałam bilet na koncert Justina Biebera!

  BiletyDarmowe.pl

 4. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 20-02-2013 7:24

  ale boty xD

 5. Anitka21 24-03-2013 18:07

  Koncert Justina Biebera W Łodzi Transmisja Live Online Na Żywo Stream możesz obejżeć na stronie:

  OgladajOnline.cba.pl

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy