WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Do wszystkich fanów .

 1. Gizell 05-08-2013 19:21

  Mam już po dziurki w nosi tych wszystkich kłótni pomiędzy fanami a anty-fanami . Czy wy kuhwa no nie możecie się do jasnej ciasnej uspokoić ? Przedstawiam wam stronę fanów :

  - Ludzie mają idola . Uważają , że ma świetny głos , ma talent , jest świetny , cudowny . Że wszystkie dziewczyny na niego lecą , więc pojeżdżają wszystkich tych którzy go nie lubią .

  Strona anty - fanów :

  - Nie podoba im się głos Biebera , wygląd albo cokolwiek innego . Wyrażają swoje zdanie w internecie . Fani od razu na nich naskakują i wpierdzielają swoje trzy grosze .

  Nie rozumiem was ludzie ! My nie możemy mówić czegoś na Biebera co zaraz jesteśmy poje*ani , jesteśmy dzi*kami , pedałami , kur*ami i ch*j wie co jeszcze . Ale wy możecie mówić , że metalowcy to '' drące ryja małpy'' . Że nie da się tego słuchać .


  A więc wobec powyższego mam prośbę :

  Odwalcie się od Anty Fanów , miejcie ich w dupie i zostawcie w spokoju inne gatunki muzyki , skoro nie chcecie,żeby najeżdżano na wasz ulubiony .

  Dziękuję za wysłuchanie .

 2. Janusz Muzułmanin 07-08-2013 9:57

  Też Cię lubię :******

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy