WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

`Szczęśliwi i ci którzy kochają nature .!

tematautorostatni post
ZIEMIA PLATFORMĄ MIŁOŚCI Usunięty 08-05-2011 21:52
. Liczymy do 1 miliona . ! `.KinukO. Kocha (...) 27-12-2010 19:34
KOGO LUBICIE NAJBARDZIEJ Usunięty 08-08-2010 22:10
Kto kocha naturę? Usunięty 21-07-2010 15:42
Zbanowanie Usunięty 16-06-2010 18:14
Nuta Usunięty 24-12-2009 19:44

Ty w grupie "`Szczęśliwi i ci którzy kochają nature .!"

Info o grupie

 Grupa dla tych osób którzy są szczęśliwi

I uwielbiają przebywać na łonie natury.!

 

ZAPRASZAM

Założycielka grupy

Członkowie grupy "`Szczęśliwi i ci którzy kochają nature .!"


H.

wszyscy z grupy (249)