WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

(**)- -(**) Języczek Za Języczek I Całujemy Się (**)- -(**)

tematautorostatni post
Liczymy do 1000 ;p Usunięty 28-10-2016 22:08
Czy ktoś z was nie umie się całować (szczerze)...:* Pusia 30-09-2012 19:01
Ile najdłużej się całowaliście ?? Usunięty 30-09-2012 19:01
Które imię ??? Usunięty 30-09-2012 19:00
sex ;*** mrr ; * 28-05-2012 9:52
Osoba wyżej ładna ??? Usunięty 06-04-2012 3:07
pocałujesz osobę wyżej ??? ;** Usunięty 30-09-2011 22:34
Które imię ??? Usunięty 24-08-2011 11:32
cmok ! ;* ` , StrawberryTree (...) 07-07-2011 22:40
;) Alex . ♥ 23-06-2011 13:55
MRAV .! buhahaha Usunięty 27-05-2011 13:14
;** Usunięty 04-05-2011 15:57
xd Usunięty 02-05-2011 20:01
; **** :PP Maaałaaaa. ♥ (...) 25-04-2011 12:32
jak wyglągał was pierwszy pocaumek ?; * Usunięty 22-03-2011 16:28
Jak często sie całujecie ze swoim chlopakiem , ? X D Usunięty 05-10-2010 17:58

Ty w grupie " (**)- -(**) Języczek Za Języczek I Całujemy Się (**)- -(**)"

Info o grupie

  Dla Wszystkich

którzy uwielbiają się całować :)

Wbijać :)

Założycielka grupy

Członkowie grupy " (**)- -(**) Języczek Za Języczek I Całujemy Się (**)- -(**)"


wszyscy z grupy (110)