WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

`I ♥ Anime.

tematautorostatni post
poszukiwania otaku koleżanke Pingwin 31-12-2014 14:05
Historyjka o anime Usunięty 29-04-2014 16:34
Wasza ulubiona scena z anime, mangi itd. Usunięty 09-05-2013 8:03
X czy Z ? Travelix.® 19-03-2013 19:29
anime ? ;o 'Ohana - chan' 16-10-2012 19:23
Polecane anime. azucore 05-07-2012 8:42
`.Anime. ?^^. Usunięty 05-07-2012 8:41
X czy Z ? Usunięty 03-07-2012 19:29
Wiecie ? Usunięty 28-04-2012 10:41
Co to za anime ? Usunięty 25-02-2012 11:02
Twoja ulubiona postać z anime. Usunięty 09-02-2012 12:04
To czy to ? Usunięty 09-02-2012 11:59
STOP ACTA!! Hello SHINee~ ! 22-01-2012 13:37
Graaa o,O * , Durex . x 33 :* 16-10-2010 19:18
Reklama :D * , Durex . x 33 :* 09-05-2010 20:30

Ty w grupie "`I ♥ Anime."

Info o grupie

Opis w remocie ;333 

Założyciel grupy