WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

OSTRE RUCHANIE, ZABAWA W SŁONECZKO NA SKYPE

 1. usunięty 18-01-2013 23:59

  TO GRZECH XD

  J
  M
  Ż!!!

 2. usunięty 19-01-2013 0:01

  NIE GRZECH TYLKO OBOWIONZEK KARZDEGO GIMNAZJALISTY. ;__;


  J J J
  M M M
  Ż Ż Ż

 3. Jonasz Koran Mekka 19-01-2013 2:19

  GIMNAZJALIŚCI BYLI W PRL'U. TERAZ MAMY GIGIGIMBUSY KTÓRE MNIE POPIERAJO.

  J


  M


  Ż

 4. RITA PUCHMAN 19-01-2013 9:33

  ELEKTORATEŁ JAK CHÓJ

 5. TowarzyszBreivik 19-01-2013 13:03

  JMŻ POLSKIE KUHWY

Forum grupy "Pokój ostrego porno i SEXU na żywo:D" (93)

Ty w grupie "Pokój ostrego porno i SEXU na żywo:D"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy