WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

`.Czarne Pantery. !

tematautorostatni post
.Budujemy najdłuższy mur poszkolny. !!! `.Yuffie . siostra (...) 05-04-2012 12:20
Półka z książkami. .Katsuyu.*-* 27-03-2012 16:25
Piszemy alfabet .Katsuyu.*-* 10-01-2012 21:16
Imiona na ostatnią literę xDD `.Yuffie . siostra (...) 10-01-2012 12:00
.Opisujemy osobę, która będzie nizej. .Katsuyu.*-* 10-01-2012 11:59
Napisz nick odwrotnie. .Katsuyu.*-* 10-01-2012 11:54
, napisz swoje imię łokciem . ! ;p . Usunięty 10-01-2012 11:50
Piszemy historyjke. `.Yuffie . siostra (...) 10-01-2012 11:46
..Słowo na ostatnią literę.. `.Yuffie . siostra (...) 10-01-2012 11:32
Piszemy wszysctko co najgłubsze w szkole xd .Katsuyu.*-* 10-01-2012 11:31
Liczymy do 5 000. ; p `.Yuffie . siostra (...) 10-01-2012 11:28
Jak zginęło 500 kaczek. ? `.Yuffie . siostra (...) 10-01-2012 11:27
`.Oceniamy avatary.` `.Yuffie . siostra (...) 20-09-2011 20:44
`.Skojarzenia. `.Yuffie . siostra (...) 20-09-2011 20:40
;;Y czy X;; `.Yuffie . siostra (...) 04-09-2011 15:04
``Które imionko. ?! `.Yuffie . siostra (...) 04-09-2011 11:04
Do wszytkich z poszkola.pl ! ważne ! ^ケバブ^ 13-02-2011 22:30
Czy czytając to pytanie... .Katsuyu.*-* 13-02-2011 19:53
Opowiadamy histroryjkę....( dokończ ) Magda czyli ta (...) 09-02-2011 11:20
Napisz podane słowo nosem ; p `.Yuffie . siostra (...) 17-01-2011 21:16
Napisz imie stopą . xD `.Yuffie . siostra (...) 17-01-2011 21:10
Wyburzamy szkołe. ! xD `.Yuffie . siostra (...) 17-01-2011 21:09
test Usunięty 31-12-2010 21:04
test Usunięty 26-11-2010 14:41
.Mam nowe konto! .ODESZŁAM.nowe (...) 23-10-2010 20:52
test Keade dawniej Saly (...) 17-10-2010 11:41
Hot or not x D Usunięty 15-10-2010 21:56
Jak zgninęło 10000000 debilnych mrówek *w* .Katsuyu.*-* 11-09-2010 12:52
Niszczymy marzenia. !xD `.Yuffie . siostra (...) 11-09-2010 12:45
Eloeloelo Usunięty 18-08-2010 19:38
`.Przepowiadamy przyszłość. ! `.Yuffie . siostra (...) 09-08-2010 12:28
x orr y ;* 33 Usunięty 07-08-2010 13:42
Czy napisałeś posta|? .Katsuyu.*-* 07-08-2010 13:41
oceniamy nicki. ! `.Yuffie . siostra (...) 30-07-2010 16:10
KOPIA SEE YOU GIRL !!! http://poszkole.pl/strona /15568322 `.Lexus. ♥ (...) 25-07-2010 16:08
`...Yes & No...` `.Yuffie . siostra (...) 24-07-2010 17:53
Liczymy do 100 po rzymsku. `.Yuffie .` 22-07-2010 15:32
Oceniamy stronkę .Katsuyu.*-* 19-07-2010 11:22
Kratka Usunięty 06-06-2010 15:38

Ty w grupie "`.Czarne Pantery. !"

Info o grupie

free glitter text and family website at FamilyLobby.com

 

Niezależnie czy lubisz Pantery...

 

Musisz się tu zapisać. !

 

To rozkaz <33 Bo ta grupa wymiata. xD 

 

Założyciel: 

            `.Katsuyu .  http://poszkole.pl/strona/15088441

Moderator: 

              KinukO  poszkole.pl/strona/2119401

Założycielka grupy