WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

`.Jesteśmy różni różniści. x D

tematautorostatni post
Bieber. Usunięty 20-02-2011 11:10
czym sie różnisz od innych :D Ta co ją obleciał (...) 30-10-2010 16:02
tesciik xD Usunięty 30-10-2010 16:01
` Nowi w grupce. x D Usunięty 30-10-2010 16:00
polok Usunięty 21-09-2010 12:55
żaalllllllllllllllllllll llllllllllllll Usunięty 14-09-2010 12:49
eee Usunięty 18-06-2010 10:50
debilem byc.. x D Usunięty 10-06-2010 19:24
Niespodzianka !!!!!! Pani Wakacyjna (...) 28-05-2010 21:25
;p Usunięty 20-04-2010 21:36
Montee *o* Usunięty 15-04-2010 8:32

Ty w grupie "`.Jesteśmy różni różniści. x D"

Info o grupie

 

 

Założycielka grupy