WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jaką piosenkę Linkin Park Najbardziej lubicie...?

 1. majanna85 24-02-2014 19:05

  NUMB - najlepsze!

 2. Danny 25-02-2014 11:36

  New Divide. :3

 3. usunięty 01-03-2014 12:30

  Pytanie brzmi jaką piosenkę, a więc należy podać tylko jedną; to najbardziej lubię Numb.

 4. Suzume 06-04-2014 0:19

  lubie wszystkie, ale ze starych albumów, "Meteora" lub "Hibrid theory"... te najnowsze kawałki nie maja już swojej mocy...

 5. usunięty 15-05-2014 9:57

  New Divide, In the end, Numb

  za 3 tygodnie koncert !!! :) doczekać się nie mogę :)

 6. usunięty 19-05-2014 13:29

  Nie będę oryginalna - In the end ;)

 7. usunięty 31-07-2014 19:27

  Uwielbiam wszystkie z nowego krążka, ale najbardziej Until It's Gone ;)

 8. Alexana 05-02-2015 4:04

  Shadow Of The Day, Waiting For The End, In The End, Leave All Out The Rest, Lying From You, Breaking The Habit

Forum grupy "Muzyka - to, czym żyję ." (14255)

Ty w grupie "Muzyka - to, czym żyję ."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy