WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Znasz czy nie znasz.???

 1. Opuszczone. When shouting out is all you know. 22-12-2012 19:16

  Tak.
  Dj assad - addicted.

 2. Agaxx3 22-12-2012 21:22

  Nie znam
  Małpa-Paznokcie

 3. usunięty 22-12-2012 22:20

  kojarzę, ale tak dokładnie to nie znam. :3

  Papa Roach - Last Resort

 4. usunięty 11-02-2013 0:46

  Znam ;3 i bardzo lubię .

  Korn - Alone I Break

 5. Daria 11-06-2013 22:34

  Nie znam.
  Mesajah ft. Kamil Bednarek- Szukając Szczęścia

 6. Kinzoku 12-06-2013 15:45

  nie znam
  Avril Lavigne- When you're gone

 7. usunięty 16-10-2013 21:57

  Znam :3

  Green Day - Church on Sunday.

 8. Nyktesia. 28-10-2013 9:57

  Nie znam.

  Eminem- Stan.

 9. usunięty 24-02-2014 21:02

  Znam.

  Dawid Podsiadło - 4:30

 10. Neira 25-02-2014 13:54

  Nie znam.
  Taito - Pumpito

 11. MangaPsycho124 27-02-2014 16:59

  nie znam
  all good thinks-fallout

 12. usunięty 01-03-2014 14:40

  Nie znam
  Nirvana - Smells like teen spirit

 13. usunięty 01-03-2014 15:16

  Znam.
  Fismoll - Let me breathe your sigh.

Forum grupy "Muzyka - to, czym żyję ." (14255)

Ty w grupie "Muzyka - to, czym żyję ."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy