WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Czego Słuchacie ?

 1. usunięty 01-06-2013 8:17

  https:// www.youtube.com/watch?v=yyDUC1LUXSU

 2. usunięty 01-06-2013 22:05

  http://www.youtube.com/watch?v=UYF8d_EkQ8A

 3. usunięty 01-03-2014 19:28

  Rock i electro.

 4. $andra 08-07-2014 17:48

  Rap to moje życie

 5. Icebreaker 01-09-2014 11:09

  Od ballad Iron Maiden po Slipnota..może czasem coś bardziej ostrego. Głównie rock i metal (może być coś lepszego ?) . https:// www.youtube.com/watch?v=GN82R-7pfM8 .

 6. Evenome 10-11-2014 12:10

  Ja słucham k-popu i j-rocka ♥

  ale głównie j-rocka.

 7. usunięty 21-11-2014 21:06

  Rap forever

 8. Angela21SC 06-12-2014 13:40

  https:// www.youtube.com/watch?v=_sGsfPXAxmk
  to jest j***** nutka :)

 9. Lovemyweb 10-12-2014 11:41

  radio rock ! pozdr

 10. Obito Uchiha 17-01-2015 9:56

  Heavy Metal

 11. 相當地方 19-01-2015 9:39

  Pop, rock, hard rock, punk

 12. wufan3 01-02-2015 13:38

  https:// www.youtube.com/watch?v=8nq32TQBwXI ^_^

 13. Alexana 05-02-2015 3:59

  w tym momencie Foxy Shazam - Killin' it a przed chwilą Three Days Grace - Riot a za chwilę Chiddy Bang-Opposite Of Adults xD

Forum grupy "Muzyka - to, czym żyję ." (14255)

Ty w grupie "Muzyka - to, czym żyję ."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy