WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Metal (oraz podgatunki)

A także - co wolisz.

45% (5)

55% (6)


 1. 22-10-2012 20:22

  Zapewne niewiele osób z całości członków tej grupy słucha tego gatunku muzycznego, oraz jego podgatunków i gatunków bezpośrednio nawiązujących. Jednak zapytam: jakie zespoły w obrębie metal - melodic metal, (poprzez black metal, black depressive suicidal metal, gothic metal, industrial metal, post-hardcore metal, progressive metal, heavy metal, itd) są przez was lubiane.

 2. Creeping Nightmare 07-05-2013 2:18

  Nie ma takiego gatunku jak Hard Metal :D. Heavy jak najbardziej, ale Hard!?

 3. usunięty 23-05-2013 13:15

  Nie ma takiego gatunku jak Hard Metal :D. Heavy jak najbardziej, ale Hard!?

  Ja nie słucham, a wiem, że jest heavy a nie hard -,-

 4. Powracam.siema! 24-05-2013 15:31

  Nie ma takiego gatunku jak Hard Metal :D. Heavy jak najbardziej, ale Hard!?
  jak niema jak jest?

 5. Suzume 06-04-2014 0:04

  ostatnio spodobał mi sie symfoniczny metal, zespół Nightwish :)

Forum grupy "Muzyka - to, czym żyję ." (14255)

Ty w grupie "Muzyka - to, czym żyję ."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy