WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Co wolicie?

Jakie rodzaje muzyki słuchacie częściej?

10% (2)

5% (1)

45% (9)

15% (3)

25% (5)


 1. usunięty 09-02-2013 21:45

  Co wolicie? XD

 2. usunięty 10-02-2013 16:36

  Nic z wymienionych :P

 3. hey, baby bitches.! 21-02-2013 13:28

  Reggae

 4. usunięty 26-02-2013 22:17

  Rap+Regge

 5. usunięty 26-03-2013 22:55

  Nic z wymienionych :D Dubstep, Rock, Nu Metal ♥

 6. usunięty 29-03-2013 21:34

  Rap .

 7. usunięty 28-04-2013 2:20

  Rap , Pop . :D

 8. Kinzoku 28-04-2013 8:33

  Nic z wymienionych :P Rock,Metal itp

 9. a beautiful lie 01-05-2013 13:41

  tylko rap ;3

 10. Powracam.siema! 01-05-2013 18:06

  Dubsteb

 11. Powracam.siema! 01-05-2013 18:07

  Dubsteb

  Dubstep *

 12. usunięty 01-05-2013 18:33

  Electro,Techno i Dubstep : )

 13. Creeping Nightmare 07-05-2013 2:21

  Żadnego z powyższych

 14. usunięty 01-03-2014 14:42

  Z tego co jest podane to mogę ewentualnie techno.

Forum grupy "Muzyka - to, czym żyję ." (14255)

Ty w grupie "Muzyka - to, czym żyję ."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy