WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Dobre rapsy - POMOC.

 1. usunięty 15-07-2013 13:19

  cześć !
  wymieniam swoją playlistę, więc mam prośbę.
  Potrzebuję kilkunastu, a najlepiej kilkudziesięciu kawałków DOBREGO RAPU.
  stary, nowy, obojętnie. byleby było czym się jarać.

 2. Divon 27-07-2013 19:57

  Peja, Sprzymierzeni, Grubson, RPK

 3. MoJżEsZ 04-01-2014 23:17

  https://soundcloud.com/mojzuuu/stripped-love-prod- dj-snife

 4. Komandor Shepard 06-01-2014 16:43

  Kula - diss na fryzjera, świetny kawałek.

 5. klakson 15-01-2014 17:00

  O.s.t.r. - Kochana Polsko, 1 na 100 i wiele innych kawałków Ostrego

Forum grupy "Muzyka - to, czym żyję ." (14255)

Ty w grupie "Muzyka - to, czym żyję ."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy