WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nauka angielskiego w rytm ulubionej piosenki ?

 1. Words4Specialist Android 25-11-2013 21:17

  Cześć, co myślicie o nauce angielskich słówek z piosnki w jej rytm ?

  Wyświetla się tekst piosenki a Ty powtarzasz go w rytm muzyki.

  Napisałem aplikację do nauki najczęściej używanych słówek, ale fajnie by było jeszcze uczyć się z piosenki co o tym sądzicie ?

  Stronka aplikacji to:
  https://play.google.com/store/apps/details?id =pl.w4y&hl=pl

  W telefonie z Androidem w markecie aplikacji wpisz: words4specialist a znajdziesz ją szybko.

 2. usunięty 25-03-2014 13:33

  Ooo brzmi ciekawie... lubię się uczyć z piosenek :)

 3. oliwiaiprzemek 04-01-2018 11:56

  super pomysł

Forum grupy "Muzyka - to, czym żyję ." (14255)

Ty w grupie "Muzyka - to, czym żyję ."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy